HÄVERT
HÄVERT är en dryckesbehållare av glas som använder sig av häverteffekten för skapa en långsiktigare produkt, i resursmedvetenhetens anda!
En vattenbehållare av glas kan hålla vatten i tusentals år, om man inte råkar slå sönder den! Hur puckat är det då inte med vattenbehållare där man borrat ett hål i botten och satt en tappkran på? Med HÄVERT erbjuds lösningen på en hållbar och resursmedveten behållare med kran. Genom att använda den fantastiska häverteffekten så löper drycken över kanten på behållaren och ner i ditt glas.
Med en elegant, avskalad design i andan av resurssnålhet, med en lösning som står sig mot tidens tand och med användandet av vackra material som känns sköna och åldras vackert, hoppas HÄVERT få komma ut på en bred marknad och ersätta alla kortsiktiga alternativ på tappkransbehållare.
Röret går dessutom att sätta på andra glasbehållare om så önskas!

You may also like

Back to Top