EKOvågen - 50% mindre svinn, 100% medvetet
EKOvågen är en beteendeförändrande tjänst. Vi jobbar efter en tydlig plan framtagen av EKOvågen med stöd av forskningsunderlag och branscherfarenhet. Vårt mål är att skapa medvetenhet kring miljöfrågor och därefter långsiktigt minska matsvinnet med minst 50%. EKOvågen har drivit dessa frågor framgångsrikt sedan våren 2013 och kan glatt informera ett minskat svinn med över 50%. Våra utgångspunkter är att med KUNSKAP och öppen dialog SAMARBETA med individer för att skapa MEDVETENHET. Från individen kommer ENGAGEMANGET, vilket ger en positiv utveckling. Slutligen ANALYSERAR vi allt. Datan tolkas och förmedlas tillbaka så att cykeln fortsätter runt, runt, runt mot ett hållbart, medvetet Sverige!

2016 såldes Ekovågen AB till Trosa Kommun för fortsatt utvecklande. 

Priser och uppmärksammanden
Årets Innovationstalang 2015 - SKAPA Södermanland
Årets Företag 2015 - Företagarna Södermanland
Årets Företag - Sverige Ungdomsentreprenörer

Partners & Kunder
ALMI
Create Business Incubator
Trosa Kommun
Nyköpings Kommun
Oxelösunds Kommun

You may also like

Back to Top